El camino que lleva a Belén. Notas flauta


Notas redondas: LA
Notas blancas:  LA
Notas negras:  la
Notas corcheas: la
Silencio negra: ()
Silencio blanca {}
División de compás  //
FA   ()  sol  //   LA   la la  //  sib  la  sib LA //  ( 2 tiempos del la anterior)   {}  //
()  fa fa sol //   la  la  la  la //  sib  la   sib LA // ( 2 tiempos del la anterior)  {}  // 
() sol la  sib  // do´ do´  do´ re´  //  do´ sib  la SOL // (2 tiempos del sol anterior) {} //
()  sol  la  sib //  do´do´do´re´ // mib´ re´ do´  sib  // re´  do´  sib  la  // 
do´ sib  la   SOL //   (2 tiempos del sol anterior)   {}  //  FA  ()  sol  // la la la la // 
sib  la   sib LA // ( 2 tiempos del la anterior)  {}  //  sol fa  sol   FA  // 
(2 tiempos del fa anterior)  {}  //

posicion mib agudooosicion sib

FA   ()  sol  //   LA   la la  //  sib  la  sib LA //  ( 2 tiempos del la anterior)   {}  //
()  fa fa sol //   la  la  la  la //  sib  la   sib LA // ( 2 tiempos del la anterior)  {}  // 
() sol la  sib  // do´ do´  do´ re´  //  do´ sib  la SOL // (2 tiempos del sol anterior) {} //
()  sol  la  sib //  do´do´do´re´ // mib´ re´ do´  sib  // re´  do´  sib  la  // 
do´ sib  la   SOL //   (2 tiempos del sol anterior)   {}  //  FA  ()  sol  // la la la la // 
sib  la   sib LA // ( 2 tiempos del la anterior)  {}  //  sol fa  sol   FA  // 
(2 tiempos del fa anterior)  {}  //   FIN

About autodidacta

Aprendo piano , guitarra, bandurria y música.